Öveges József

Öveges József
csapatunk névadója

Csapatunk logója Öveges Józsefet ábrázolja, amint reverendában egy maga készítette szélvitorlással korcsolyázik a tatai Öregtavon.

Öveges Józsefről sokat elárul ez a kép:

  • Tatán lakott, 1930-1946-ig tanított a tatai piarista gimnáziumban.

  • Piarista tanár volt. Pedagógus családba születt és a piarista rendbe 1912-ben, tizenhét éves korában vették fel.

  • Cserkész volt. Szegeden, a 82. sz. Zrínyi Miklós cserkészcsapatban tevékenykedett, aztán Vácon tanított és ott is cserkészkedett. Tatán a 146. számú Révai Miklós Cserkészcsapat cserkésztisztje volt.

  • Szegeden, Vácon 1924-től, Tatán és Budapesten tanított.

  • Kreatív volt és a fizika törvényeit nemcsak elméletben, hanem gyakorlatban is használni tudta.